Новини KDM CME Project

Відтепер ми офіційний провайдер БПР в Україні

01 січня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text) (далі – Положення про Систему БПР). Відповідно до вимог вказаної Постанови, працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток (далі – БПР).

З метою забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку діє система безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі – Система БПР), яка призначена для збереження інформації про провайдерів, заходів БПР, обліку балів БПР.

Володільцем Системи БПР та внесених до неї відомостей є МОЗ України

Адміністратором Системи БПР визначено ДО «Центр тестування».

ДО «Центр тестування», як адміністратор забезпечує (організовує) технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством.

За погодженням з МОЗ України адміністратором встановлено технічний регламент її роботи.


Ми відповідаємо усім вимогам МОЗ і зареєстровані під номером 18

Детальніше про це на сайті: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr